SAP & GIS

Geographic Information System - GIS הינה מערכת מידע גיאוגרפית המאפשרת לנהל מידע מבוסס מיקום ולהציגו ע"ג מפה.
בשנים האחרונות התרחבה המגמה של שילוב בין מערכות מידע גיאוגרפיות למערכות המידע הקיימות בארגון (כדוגמת ERP / CRM ). המשתמשים מקבלים את המידע כשהוא מוצג ע"ג מפה דבר המאפשר לייעל את ממשקי העבודה.
שילוב המערכת מהווה תוספת משמעותית למערכות רבות ב- SAP ומאפשר, בין היתר, לבצע איסוף וניתוח מידע בצורה קלה וידידותית ולהציג בתצורה גרפית אירועי אחזקה, נתוח לקוחות, נתונים קריטיים על נכסים, ניתוחי עלויות במימד אזורי ועוד.  בנוסף ליתרונות המוכרים בניהול גרפי של תשתיות תקשורת, חשמל, מיזוג אוויר ואינסטלציה. השילוב עם יכולות ה-BI מאפשר למקבלי ההחלטות לקבל תובנות חדשות על המידע שנצבר במערכות הארגוניות. כדי להפיק את המירב מהשילוב בין המערכות יש להכיר לעומק את יכולת מערכת SAP וכן את יכולות ה-GIS.

לחברת Value Plus ידע וניסיון רב שנצבר ביישום ואינטגרציה של מערכות GIS בארגונים במגזר העסקי והביטחוני.
*
דוגמאות לפרויקטים בתחום GIS :
* מגזר ביטחוני - אפיון ויישום אינטגרציה בין מערכת ( GIS (ESRI לבין מערכת ( SAP ICM (CRM
* מגזר ציבורי – אינטגרציה בין מערכת GIS לבין מערכת הנדל"ן ב- SAP ECC
 
להדגמת הפתרון:


יצירת קשר | מפת אתר  

 

® All rights reserved to Value Plus Ltd 

onenet web apps